Logo
Agris
Název obce
z. 106/1999 Sb.
 
Přihlášení
Uživatelské jméno:
Heslo:

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • Oficiální název: Naše obec
 • Starosta: Náš starosta
 • Důvod a způsob založení: Zákonem a zřizovací listinou.
 • Popis organizační struktury: Starosta, celkem 9 zastupitelů (bez obecní rady).
 • Adresa úřadu:
 • Úřední hodiny:
 • - pondělí a středa: 13 – 18 hod.,
 • Telefon: 0204 / 12345678
 • Fax: 0204 / 12345678
 • Bankovní spojení - číslo účtu:123456/900
 • IČO: 987654321
 • DIČ: 123-987654321
 • Rozpočet v tomto a předchozím roce:
 • - 2001: 5,335 mil. Kč
 • - 2002: 5,659 mil. Kč
 • Získání informací: Úřední deska na obecním úřadě, na obecním úřadě v úředních hodinách, internet.
 • Kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí: V kanceláři obecního úřadu písemně.
 • Místo, lhůta, způsob: Na obecním úřadě dle zákona 106/1999 Sb. §14.
 • Získání formuláře: Na obecním úřadě.
 • Postup při vyřizování žádostí:
 • - zaevidování žádosti
 • - předložení starostovi, který rozhodne, který výbor či komise projedná a navrhne postup a zpětně předloží ke chválení vedení obecního úřadu.
 • - dodržení lhůt (§ 147)
 • Předpisy:
 • - zákon o obcích
 • - zákoník práce (+další)
 • - stavební zákon
 • - občanský zákoník
 • - zákon o daních z příjmů 492/2000 Sb.
 • - zákon o ochraně životního prostředí 17/92 Sb. + další
 • - věstníky OkÚ a KÚ
 • Sazebník úhrad za poskytnutí informací:
 • 1. Základní informace pro občany jsou bezplatné.
 • 2. Pokud je třeba k podanému dotazu vyhledat v záznamech údaje, které vyžadují časovou náročnost, účtujeme za každou započatou 1/2 hodinu Kč 30,-
 • 3. Ověření podpisů dle zákona č. 20/1996 Sb. Kč 30,- za ověření každého podpisu.
 • 4. Ověření listin dle zákona č. 20/1996 Sb. Kč 20,- za každou stránku.
 • 5. Kopírování: formát A4 Kč 1,50 jedna strana, Kč 3,- oboustranně, formát A3 Kč 3,- jedna strana, Kč 4,- oboustranně.