Logo
Agris
Název obce
Domovská stránka
 
Přihlášení
Uživatelské jméno:
Heslo:

Informační a poradenské centrum AGRIS na České zemědělské univerzitě v Praze Vám nabízí zpracování prezentační stránky Vaší obce, která Vám zajistí naplnění povinnosti dle zákona 106 / 99 Sb. o „svobodném přístupu k informacím“. Pro naplnění tohoto zákona je potřebné vyplnění jednoduchého formuláře - všechny další náležitosti zajistíme. Zároveň budete moci zveřejňovat zprávy o dění v obci a prezentovat místní podnikatele. Využití této nabídky může být prvním systematickým krokem k využití internetových technologií ve Vaší

obci.

Provozně ekonomická fakulta

Prezentace obce na Internetu patří v současné době k základním komunikačním nástrojům s obyvateli, investory a dalšími partnery. Tuto možnost nesplňují často nabízené statické WWW stránky, jejichž aktualizace je poměrně pracná a vyžaduje určité odborné znalosti. Naše nabídka dynamických WWW stránek Vám umožní prezentovat Váši obec, včetně zadávání aktuálních zpráv bez znalosti programování. Aktualizace probíhá prostřednictvím jednoduchých formulářů dostupných po zadání uživatelského jména a hesla, můžete si vyzkoušet na této stránce.

Cena za všechny výše jmenované služby je za 12 měsíců 900 Kč.

Objednejte si zřízení prezentačních WWW stránek (e-mail: agris@pef.czu.cz, tel.,fax: 02 / 2438 2280).

Obdržíte formulář pro zadání základních informací (poslouží pro prvotní vytvoření Vaší prezentace) a informace o způsobu úhrady.

Po obdržení podkladových informací a platby bude vytvořena Vaše prezentační stránka.

Obdržíte adresu Vaší WWW stránky a uživatelské jméno s heslem pro aktualizaci informací.

Struktura nabízené prezentační stránky Vašeho podniku (je shodná s touto prezentací):

Logo a název obce v záhlaví první stránky

Základní informace o obci na první stránce (viz. tento text) s možností 1 fotografie

Spojení na Vaši obec a zastupitelstvo je uvedeno v rubrice „Kontakty“

Informace dle zákona 106 / 99 Sb. v rubrikách „z. 106 / 99 Sb“ a „Výroční zprávy“

Místní vyhlášky, zprávy ze zastupitelstva a další oficiální informace je možné zařazovat do rubriky "„Zápisy a směrnice“

Zprávy o dění v obci v rubrice „Zprávy“

Informace o výběrových řízeních

Prezentace místních podnikatelů v rubrice „Firmy“